agroslužby
PRODUKTA s.r.o.

V roce 1997 byla založena Produkta s.r.o. jako dceřiná společnost akciové společnosti Agroslužby Trnovany a.s. Jedná se o zemědělský podnik, který obhospodařuje ca 1 300 ha orné půdy ve dvou lokalitách.

Naše firma „Produkta s.r.o.“ zastupuje trvalé a moderní zemědělství. „Dobrá odborná praxe“ a „integrovaná ochrana rostlin“ je pro nás tou největší prioritou. Naše rozsáhlé osevní postupy zahrnují pšenici, ječmen, řepku olejnou, mák a vojtěšku. Abychom mohli i nadále vykonávat svou činnost a zůstat konkurenceschopní, velmi se zajímáme o další rozvoj, proto neustále hledáme k prodeji či nájmu orné a neobdělávané půdy. Zároveň bychom chtěli podotknout, že nám bude potěšením, pokud Vás budeme moci u nás osobně přivítat. Nabízíme prohlídky i pro různé skupiny či školní třídy. Rádi Vám ukážeme zemědělské stroje, vysvětlíme pracovní postupy a dovolíme Vám nahlédnout i do provozu.

Projekt

NÁKUP NOVÉHO TELESKOPISKÉHO NAKLADAČE je spolufinancován Evropskou unií

Zobrazit
eu